Geloven (deel IV)

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1230
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. (Gal. 6:2)
Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen (Gal. 6:10)

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Afbeelding


www.youtube.com/watch?v=XENaelezpbA
Gebruikersavatar
raimonnea
Berichten: 1353
Lid geworden op: 21 okt 2018, 15:00
Locatie: Realisme 🌍

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door raimonnea »

PREDIKER 4:3 Bijbel

Prediker 4:2-4

En ik vond dat de mensen die nog niet geboren zijn, er nóg beter aan toe zijn. Want zij weten helemaal niets van alle slechte dingen die er onder de zon gebeuren.

En het beste af zijn zij die nooit werden geboren en al het kwaad en onrecht op aarde niet zullen zien.

Amen.

(voorkomen is beter dan genezen)
Vegetariër🍏 Empathie dieren/natuur💑 Anti-Specism🐮 Autarkie🌞 Besef het Geweten💡
www.paardenkamp.nl www.pleegzorg.nl www.ikzoekbaas.nl www.proefdiervrij.nl
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1230
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

VREDE LAAT IK U, MIJN VREDE GEEF IK U.
Johannes 14:27

De erfenis van Jezus is vrede. Of zou je liever een mooie boot hebben of een villa met landerijen? Dat soort dingen laat Jezus niet na. Zijn erfenis is een heel andere. Zijn nalatenschap is: vrede, sjaloom.

Wat je daaraan hebt? Het is maar wat je ermee doet. Je kunt die vrede teleurgesteld naast je neerleggen en vervolgens koortsachtig op jacht gaan naar die boot of die villa die je hoe dan ook hebben wilt. In dat geval zul je van Jezus' erfenis weinig profijt hebben.
Maar als je zijn afscheidsgeschenk dankbaar aanvaardt en het koestert als een kind, dan kunnen er wonderlijke dingen in je leven gebeuren.

Dan zul je verbaasd staan van jezelf. Dan daalt in de meest benarde situatie een wonderlijke vrede in je hart, zodat je het gevoel hebt boven alles te worden uitgetild. Vrede, rust, sjaloom - die heeft Jezus nagelaten aan Zijn broeders en zusters. Het is een vrede die het verstand te boven gaat. Het is verbazing over Zijn vergeving. Het is verwondering over Zijn liefde.
Met die erfenis ben je voor eeuwig schatrijk!


Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1230
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Handelingen 1: 6-11
6Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
7En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
10En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,
11die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

Afbeelding

1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.


www.youtube.com/watch?v=fcSVJoXTtkU
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1230
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

De uitstorting van de Heilige Geest

1En toen de dag Lev. 23:15; Deut. 16:9van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen Hand. 1:14eensgezind bijeen.
2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4Matt. 3:11; Mark. 1:8; Luk. 3:16; Joh. 14:26; 15:26; 16:13; Hand. 11:15; 19:6En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken Mark. 16:17; Hand. 10:46in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.
6Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?Het Griekse werkwoord existèmi betekent letterlijk buiten zichzelf zijn. Dit duidt gewoonlijk op een buitengewoon sterke verbazing zodat men niet meer weet hoe men het heeft. Het zich ontzetten van de SV heeft in de 21e eeuw voornamelijk een negatieve betekenis en die is hier zeker niet bedoeld.

8En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.


https://www.youtube.com/watch?v=2Naxdw9RyXY

Ruis, o Godsstroom der genade
in gemeent’ en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil’ge Geest, terneder
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1230
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Wie zijn leven verliest om Mijnentwil, die zal het behouden
Mattheüs 10:39

Je leven verliezen? Capituleren? Maar dat ben ik niet van plan.
Dat druist in tegen heel mijn denken en doen. Ik wil mijn leven behouden.
Ik wil vechten om mijn doel te bereiken, ik geef de moed niet op!

Of zou Jezus met dit woord iets anders bedoelen? Kun je misschien vinden door niet langer te zoeken? Kun je misschien helpen door jezelf te laten helpen? Kun je misschien voor God leven door te sterven aan jezelf?
In elk geval wil Jezus ons leren dat ons leven pas vruchtbaar is wanneer het als zaad in de akker wordt gezaaid en sterft.

Wie in zijn Naam een offer brengt, ontvangt oneindig meer terug dan hij prijsgaf
Wie liefde investeert, krijgt het leven als rente.

Door: A.F. Troost

Afbeelding
Plaats reactie Vorig onderwerpVolgend onderwerp