Moderator op dit forum: iets voor jou? Bekijk de vacature op MSweb.nl of check onze oproep!

Geloven (deel IV)

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1236
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »
[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]

Goede Vrijdag is de een-na-belangrijkste christelijke feestdag. Christenen herdenken dan dat Jezus werd gekruisigd.


[B]Pardon, gekruisigd? Waarom heet Goede Vrijdag dan goed?[/B]

Christenen geloven dat de kruisiging van Jezus in zichzelf iets verschrikkelijks was, maar dat er tegelijk iets moois doorheen scheen.
Dat kun je een beetje vergelijken met bijvoorbeeld [URL="https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King#Dood"]de moord op Martin Luther King[/URL]. Dat was op zichzelf een tragedie, maar als je erop terugkijkt, blijkt dat daarna de emancipatie van de Afro-Amerikaanse bevolking versnelde, omdat veel blanke Amerikanen toen pas inzagen hoe ver racisme kan gaan.
Wat is er dan zo ‘goed’ aan Goede Vrijdag? Jezus’ eigen houding. Hoewel Hij zwaar wordt gemarteld – Hij wordt met een krammetjeszweep geslagen, ze slaan spijkers door Zijn handen en voeten – blijft Hij liefdevol. Hij [URL="https://bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/23#LUK-023-034"]vergeeft zelfs hardop Zijn beulen[/URL]. In die duistere dag laat Hij toch licht schijnen. Daarom is Goede Vrijdag goed.

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]


[B]Hoe vieren we Goede Vrijdag?[/B]

Veel protestantse en evangelische christenen gaan naar een speciale kerkdienst op vrijdagavond. Deze is meestal ingetogen, sober en serieus van aard.
Katholieke christenen pakken het uitvoeriger aan. Vaak om drie uur ‘s middags (de officiële tijd van Jezus’ dood) loopt een groep gelovigen in een stoet langs de ‘[URL="http://www.kruiswegstaties.nl/"]staties[/URL]’, de veertien afbeeldingen die in katholieke kerken hangen die als een stripverhaaltje Jezus’ kruisiging vertellen. Dit is de zogeheten ‘kruisweg’.
‘s Avonds is er in veel katholieke kerken een dienst met een aantal speciale elementen, zoals de ‘kruishulde’: een kruis wordt door de kerk gedragen en geëerd. De ‘godslamp’ wordt gedoofd en het altaar is helemaal kaal, omdat Jezus als het ware afwezig is. De kleding van de priester is rood, als verwijzing naar Jezus’ bloed.


[B]Waarom moest Jezus sterven? Wat is de betekenis van Jezus’ kruisiging?[/B]

Dat is misschien wel de belangrijkste vraag in de hele theologie. Christelijke denkers raken er nooit over uitgedacht wat Jezus’ dood betekent. Er zijn allerlei antwoorden te geven, die elkaar aanvullen:
[LIST]
[*]Jezus werd gekruisigd omdat Hij een bedreiging vormde voor de elite. De politieke situatie in die tijd was gespannen: Israël werd bezet door de Romeinen en de Joden hadden een slechte reputatie. Jezus verzamelde veel aanhang en de leiders vreesden dat het weer uit de hand zou lopen en zij hun positie zouden verliezen.
[*]Jezus werd gekruisigd omdat Hij erop aanstuurde. In de Bijbelverhalen zie je dat Jezus soms [URL="https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/23#MAT-023-025"]de leiders bewust provoceert[/URL]. Hij kan zich dan prima terugtrekken, maar lijkt actief erop uit de situatie te laten escaleren. De verklaring die Hij daar zelf bij geeft, is dat in de oude profetieën de Messias Zijn leven opoffert en [URL="https://bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/22#LUK-022-037"]Hij is gaan beseffen dat Hij zelf die Messias is[/URL]. Hoe verschrikkelijk Hij het ook vindt: daar moet het blijkbaar op uitlopen.
[*]Jezus werd gekruisigd omdat Hij zo het kwaad kon overwinnen. Dat is de diepste betekenis van Goede Vrijdag: je kunt het zien als een soort test, waarbij Jezus tot het uiterste onder druk werd gezet om God te vervloeken, maar liefdevol bleef. Alles werd geprobeerd om Hem te laten falen, maar Hij hield vast aan God. Zo bleek Hij sterker dan de kwade machten.
[/LIST] [img]https://i.postimg.cc/mgWxzbcT/kruiziging-van-Jezus.jpg[/img]


[B]Zijn Goede Vrijdag en Pasen hetzelfde of iets anders?[/B]

Deze feestdagen worden inderdaad vaak door elkaar gehaald, maar ze betekenen iets heel anders. Goede Vrijdag valt – nogal logisch – op de vrijdag voor Pasen en dan herdenken christenen de kruisiging van Jezus. Pasen is de zondag er meteen na en dan vieren christenen dat Jezus opstond uit de dood.


[B]Was Jezus’ dood uniek? Er zijn toch zoveel mensen gestorven, ook nobele mensen, eveneens aan een kruis?[/B]

Er zijn veel mensen die hun leven hebben gegeven. Toch is bij geen van hen daaruit uiteindelijk een religie ontstaan, laat staan de grootste wereldreligie. Dat komt omdat er drie signalen waren dat Jezus een speciale gezant van God was:
[LIST]
[*]Jezus werd van tevoren aangewezen als dé Messias. Al jaren voordat Hij ging optreden [URL="https://bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/1#LUK-001-035"]waren er profetieën die voorspelden[/URL] dat Hij een unieke missie zou volbrengen.
[*]Jezus’ eigen leven had goddelijke trekken. Behalve dat Jezus charismatisch en geniaal moet zijn geweest, deed Hij ook wonderen en dreef Hij demonen uit (of, als je het neutraal wilt zeggen: Zijn omgeving was ervan overtuigd dat Hij dit deed).
[*]Jezus [URL="https://visie.eo.nl/artikel/2017/04/wat ... -met-pasen"]stond op uit de dood[/URL]. Dat was een dikke streep onder alles wat Hij had gezegd. Een signaal van God dat dit de persoon was naar wie we moeten kijken.
[/LIST] Om deze drie redenen is Jezus’ kruisiging uniek. Je kunt het een beetje vergelijken met een grote voetbalwedstrijd. Als de spelers van twee kampioenlanden ergens op een veldje wat balletje trappen ‘telt’ dat niet. Maar als er van tevoren een wereldkampioenschap wordt aangekondigd, als de wedstrijd zelf tussen de beste spelers is, en als er achteraf een duidelijke uitslag is, dan weet je dat hier de wereldkampioen staat.
Zo zijn er ook bij Jezus’ dood van tevoren, tijdens en achteraf ‘pijlen’ die zeggen: kijk, hier is iets heel bijzonders aan de hand, nu staat alles op alles, dit is de ultieme test – en Hij slaagt.


[B]Liederen op Goede Vrijdag[/B]

In de diensten op Goede Vrijdag zingen de kerkgangers liederen over Jezus’ lijden. Hier een aantal voorbeelden (klik op de link voor een video met liedtekst):
[LIST]
[*][URL="https://www.youtube.com/watch?v=3eL60gi4K-E"]Zie hoe Jezus lijdt voor mij[/URL]
[*][URL="https://www.youtube.com/watch?v=lyS5vNybS1s"]Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten[/URL]
[*][URL="https://www.youtube.com/watch?v=9r38I7JGdXo"]Amazing Grace[/URL]
[*][URL="https://www.youtube.com/watch?v=0O647e7YBOs"]O hoofd vol bloed en wonden[/URL]
[*][URL="https://www.youtube.com/watch?v=xGEKB1PHKLg"]Liefde was het[/URL]
[*][URL="https://www.youtube.com/watch?v=Kv42EIHLCbE"]Mijn verlosser hangt aan ’t kruis[/URL]
[*][URL="https://www.youtube.com/watch?v=7-DOjolvvGM"]Jezus leven van mijn leven[/URL]
[*][URL="https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY"]Als alles duister is (Sela)[/URL]
[*][URL="https://www.sela.nl/liederen/69/getsemane.html"]Getsemane (Sela)[/URL]
[*][URL="https://www.sela.nl/liederen/70/via-dolorosa.html"]Via Dolorosa (Sela)[/URL]
[/LIST][IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1236
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[img]https://i.postimg.cc/3NsZJz0S/goede-vrijdag-960x328.jpg[/img]

[B]De Kruiziging[/B] Lukas 23: 33-48
[COLOR=#4e5f70]Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linker[I]zijde[/I].[/COLOR]

[img]https://i.postimg.cc/wMP5vZZy/aanhet-kruis-306x238.jpg[/img]

[COLOR=#4e5f70]En Jezus zei:
Vader, vergeef [I]het[/I] hun, want zij weten niet wat zij doen.
En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot.[/COLOR]

[img]https://i.postimg.cc/mrft71Kp/verdeel-klederen.jpg[/img]

[COLOR=#4e5f70]En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook
[I]hun[/I] leiders [I]Hem.[/I] Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God.
En ook de soldaten kwamen Hem bespotten en brachten Hem zure wijn.
En zij zeiden: Als U de Koning van de Joden bent, verlos [I]dan[/I] Uzelf.
En er was ook een opschrift boven Hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS DE KONING VAN DE JODEN.[/COLOR]

[img]https://i.postimg.cc/yNrBFkQ3/de-koning ... den-01.jpg[/img]

[COLOR=#4e5f70]En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos [I]dan[/I] Uzelf en ons.
Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat?
En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen [I]straf[/I] overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.
En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.
En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.[/COLOR]

[B]Jezus' dood[/B]
[COLOR=#4e5f70]En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe.
En de zon werd verduisterd
en het voorhangsel van de tempel scheurde midden[I]door[/I].[/COLOR]

[img]https://i.postimg.cc/yYV70Xfb/duisternis.jpg[/img]

[COLOR=#4e5f70]En Jezus riep met luide stem en zei:
Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.
Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: [B]Werkelijk, deze Mens was rechtvaardig.[/B]

En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen.[/COLOR]

[img]https://i.postimg.cc/sgfSHNmd/Gods-Zoon-373x222.jpg[/img]
leeuwtje-nl
Berichten: 4296
Lid geworden op: 05 dec 2010, 10:23
Locatie: Omgeving Utrecht/ FR

Bericht door leeuwtje-nl »

Ik heb oprecht moeite met het Triduum dit jaar...... Zonder kerk, zonder samen vieren, bidden, herdenken ben ik volledig het paasgevoel kwijt. Natuurlijk is er een hoop online, maar ik kan daar heel weinig mee. Thuis op de bank is toch een hele andere ervaring dan de verslagenheid in de kerk van deze dagen, gevolgd door de vreugde van de Paaswake.

Hoe gaan jullie hier mee om, als je daar iets over wilt delen?
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1236
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[img]https://i.postimg.cc/Bv3rcb93/stille-zaterdag.jpg[/img]

Op deze dag herdenken [URL="https://nl.wikipedia.org/wiki/Christenen"]christenen[/URL] de tijd dat het dode lichaam van [URL="https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(tr ... _benaderd)"]Jezus Christus[/URL] in het graf lag, getuige verhalen uit de [URL="https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)"]Bijbel[/URL]. Zijn ziel was echter in het paradijs: "Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn" ([URL="https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_volgens_Lucas"]Lucas[/URL] 23:43b, [URL="https://nl.wikipedia.org/wiki/Statenvertaling"]SV[/URL]).
[URL="https]Liturgisch[/URL] gezien duurt Paaszaterdag slechts tot de [URL="https://nl.wikipedia.org/wiki/Schemering"]schemering[/URL], waarna de Paaswake gevierd wordt.

[img]https://i.postimg.cc/T3SrZ7JY/steen-voor-graf-kl.jpg[/img]

[LEFT][URL="https://www.jw.org/nl/bibliotheek/bijbe ... -v40027065"]Mattheüs 27:63-65[/URL]
[COLOR=#222222]De volgende dag, de sabbat, komen de overpriesters en de farizeeën bij Pilatus en zeggen: ‘We moesten eraan denken dat die bedrieger, toen hij nog leefde, heeft gezegd: “Na drie dagen zal ik uit de dood worden opgewekt.” Geef daarom alstublieft opdracht om het graf tot de derde dag te bewaken. Anders kunnen zijn discipelen hem stelen en tegen het volk zeggen: “Hij is uit de dood opgewekt!” Die misleiding zou nog erger zijn dan de eerste.’ Pilatus antwoordt: ‘Jullie krijgen bewakers mee. Beveilig het zo goed als jullie kunnen’

[img]https://i.postimg.cc/W3C5NpvC/de-wachters-360x257.jpg[/img][/COLOR]

[/LEFT]
[LEFT] [/LEFT]
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1236
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[img]https://i.postimg.cc/XJH3znZs/paas-regboogpasen1.jpg[/img]

[B]De opstanding[/B]

Laat [I]na[/I] de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste [I]dag[/I] van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.
En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.
Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

[img]https://i.postimg.cc/024KhsgX/engel-bliksem.jpg[/img]

De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.

Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn,
want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.
Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

[img]https://i.postimg.cc/T1tfLgv2/het-lege- ... 01x538.jpg[/img]


En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea;
daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.
En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.
Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie,
Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem.
Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en
daar zullen zij Mij zien.
[LEFT][COLOR=#303030]Petrus en de andere leerling (=Johannes zelf) gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. "
"Petrus ... bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was.[/COLOR][/LEFT]
[LEFT][COLOR=#303030]Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde.


[img]https://i.postimg.cc/ht7Dt2Mp/levenden- ... -x-450.jpg[/img]


[img]https://i.postimg.cc/4dZBWvPX/Ik-ben-de ... 90x892.png[/img][/COLOR][/LEFT]
leeuwtje-nl
Berichten: 4296
Lid geworden op: 05 dec 2010, 10:23
Locatie: Omgeving Utrecht/ FR

Bericht door leeuwtje-nl »

Ik vond het een behoorlijk zware 1e Paasdag, zo zonder familie en vrienden om me heen! Gelukkig zijn er andere communicatiemogelijkheden.
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1236
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[QUOTE=leeuwtje-nl;n476290]Ik vond het een behoorlijk zware 1e Paasdag, zo zonder familie en vrienden om me heen! Gelukkig zijn er andere communicatiemogelijkheden.[/QUOTE]

Ja, moeilijk hè, veel sterkte en dat je toch het licht van Pasen mag ervaren!
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1236
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[img]https://i.postimg.cc/PxkDnF67/chr-pasen.jpg[/img]

[img]https://i.postimg.cc/nLkNbN2R/waarlijk-opgestaan-03.jpg[/img]

[COLOR=#2c3e50][I]U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.[/I][/COLOR]

[LEFT]hier te beluisteren]www.youtube.com/watch?v=rLsRPBWtLeQ[/video]

[img]https://i.postimg.cc/y6c1289v/Jezus-leeft.jpg[/img][/LEFT]

Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1236
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Bericht door Annejolein »

[IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https]


[B]Als een hert[/B]

[COLOR=#009966][I]Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U bent meer dan goud en zilver,
U de bron van mijn bestaan.
U alleen schenkt echte blijdschap,
ja met U wil 'k verder gaan.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.[/I][/COLOR][COLOR=#000000][IMG2=JSON]{"data-align":"none","data-size":"full","src":"https][/COLOR]

[video=youtube;vD8RnvE4kl8]https]

Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1236
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding


Hemelvaartsdag


Op Hemelvaartsdag of 's Heren Hemelvaart[1] (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag.

Afbeelding

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, veertig dagen na Pasen en tien dagen vóór Pinksteren. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken. In de volgende Europese landen is Hemelvaartsdag op donderdag een officiële feestdag: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden en Zwitserland. In Portugal wordt deze dag in de volksmond Quinta-Feira da Ascensão (Hemelvaartsdonderdag) genoemd in plaats van de officiële benaming: A Festa da Ascensão (het feest van de Hemelvaart). In andere landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië en Polen) viert men de Hemelvaart op de zondag zeven dagen voor Pinksteren.

Afbeelding
Gesloten Vorig onderwerpVolgend onderwerp