Moderator op dit forum: iets voor jou? Bekijk de vacature op MSweb.nl of check onze oproep!

Geloven (deel IV)

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1232
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Lezen: Psalm 13
"Ik vertrouw op uw liefde…"(vs. 6)

Gods liefde – onze zekerheid


De psalm van vandaag is een klaagzang. David, de dichter, stelt God vier vragen die telkens beginnen met de woorden ‘Hoe lang nog…?’.

In onze tijd krijgt God van veel zaken de schuld, omdat het niet gaat zoals men vindt dat het behoort te gaan. Een gelovige verschilt met een ongelovige hierin, dat bij alle onzekerheid er sprake is van vertrouwen in God. Geloof in Hem die voor uitredding zorgt! David is in grote nood. Hij is bang: als God Hem niet helpt, gaat Hij ten gronde… Toch heeft Davids angst niet het laatste woord, hij stáát in zijn geloofskeuze: ik vertrouw op uw liefde. Dat vertrouwen wordt niet beschaamd.


Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1232
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

De uitstorting van de Heilige Geest
1 En toen de dag
van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken
in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.


Afbeelding

6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?
Het Griekse werkwoord existèmi betekent letterlijk buiten zichzelf zijn. Dit duidt gewoonlijk op een buitengewoon sterke verbazing zodat men niet meer weet hoe men het heeft. Het zich ontzetten van de SV heeft in de 21e eeuw voornamelijk een negatieve betekenis en die is hier zeker niet bedoeld.
8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?
9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,
10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,
11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in onzekerheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?
13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Afbeelding

14 Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen:
15 deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag.
16 Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.
18 En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.
20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.
21 En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.
22 Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,

Afbeelding

23 deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.
24 God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.
25 Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen.
26 Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop,
27 want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien.
32 Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn.
33 Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.
36 Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1232
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart,
Heilige Geest van God,
vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw,
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.


https://nederlandzingt.eo.nl/lied/heili ... fe75c410b2

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1232
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.


www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1232
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

En maak ons tot Uw dienst bekwaam

Waar liefde Heer ons samen voegt,
helpen wij mensen die bedroefd,
de weg alleen niet kunnen gaan,
hand in hand in Uw wijngaard staan.

Dat wij met een bewogen hart,
de ander troosten in hun smart.
Zodat hun leed en hun gemis,
wordt tot een licht in duisternis.

Geen heersers maar een dienaar zijn,
zodat de mensen in hun pijn,
hun hart uitstorten zonder angst,
voor mensen zijn ze vaak het bangst.

Zij mogen leven zonder vrees,
dat U hen van die angst geneest.
Dat wij een waar getuigen zijn,
en dat wij helpen zonder schijn.

Dat wij uit echte liefde gaan,
om mensen in nood bij te staan.
Dat bidden wij in Jezus naam,
en maak ons tot Uw dienst bekwaam.


Door: Petra Groenveld

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1232
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Mijn Vader
Naar het "Onze Vader" uit Matteüs 6:9-13
Melodie: Psalm 101/Gezang 39

1. Ik dank u dat ik dicht bij u mag komen,
dat u, mijn Vader, mij heeft aangenomen,
dat u mij als uw eigen kind begeert
en bidden leert.

2. Ootmoedig wil ik u de eerbied geven,
want u ontstijgt mijn sterfelijke leven.
Vernieuw uw eerste schepping Heer, ik kijk
uit naar uw rijk.

3. Soms zijn uw wegen moeilijk te aanvaarden,
maar leer mij dat uw wil op deze aarde
volmaakt is, beter dan wat ik zelf wil
en maak mij stil.

4. Vergeef mij al mijn nodeloze zorgen.
U, trouwe Vader, geeft mij elke morgen
genoeg om van te leven – ja, veel meer.
Ik dank u Heer!

5. Ik wil in vrede met mijn naasten leven.
Wat ze mij aandoen zal ik hun vergeven.
Heer, maak zo mij ook van mijn schulden vrij –
vergeeft u mij.

6. Wilt u mij steeds beschermen voor gevaren,
mijn leven voor verleidingen bewaren.
Ik weet dat u mij van de boze redt
op mijn gebed.

7. U heeft aan Jezus alle macht gegeven.
Door hem wordt eens de duisternis verdreven.
Hij toont uw grootheid en uw heerlijkheid
straks wereldwijd.

Jan Pieter Kuyper
Apeldoorn, 14 januari 2012

Afbeelding

hier te beluisteren: www.youtube.com/watch?v=kiEewV92saU&feature=plcp
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1232
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Gospelwords
Ps 139:23,24
Mijn hartsgeheimen leg ik, HEER,
volkomen eerlijk voor U neer.
Toets alles wat ik denk en zeg
en neem het schadelijke weg.
Doorgrond mij, God en leid mijn leven;
wil mij voor eeuwig richting geven.


oorspronkelijke tekst:
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

AfbeeldingAfbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1232
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Gospelwords

Afbeelding

Ps. 121: 6,7 en 8
De zon verbrandt me niet,
de maan doet me geen pijn.
In vreugde en verdriet

oorspronkelijke tekst:
Overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1232
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de Levende God.

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

Afbeelding

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Afbeelding

Wat hou ik van Uw huis.

hier gezongen: www.bing.com/videos/search?q=wat+hou+ik ... &FORM=VIRE
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1232
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Wees niet bezorgd

Wees niet bezorgd over je leven
Of wat je zult eten en drinken
En waarmee je je zult kleden
Geloof dat God je dit zal geven.

Let eens op de vogels om je heen
Zij kennen geen zorgen over eten
God geeft ze wat ze nodig hebben
Zo wil Hij zorgen voor iedereen.

Bekijk de bloemen op het veld
Ze staan daar prachtig te bloeien
Zonder zich druk te maken
Zoals het in de Bijbel is vermeld.

Maak je dus maar geen zorgen
God de Heer weet wat je nodig hebt
Geef Hem de hoogste plaats in je leven
Dan zorgt Hij voor jou, elke morgen

Fedde Nicolai
(Uit Matth. 6)*

Afbeelding
Plaats reactie Vorig onderwerpVolgend onderwerp