Geloven (deel IV)

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Wees mijn verlangen Opwekking 520

Afbeelding

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Afbeelding

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, )
Getooid als een bruid )
Gaat mijn verlangen ) 2x
Nog meer naar U uit. )

https://www.youtube.com/watch?v=N7oFzog6vcA
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Tienduizend redenen tot dankbaarheid

De zon komt op, maakt de morgen
wakker; mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Afbeelding

-Refrein-
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Afbeelding

-Refrein-

En op die dag, als mijn kracht
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

-Refrein 2x-

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Gospelwords

Afbeelding

Ef 3:20,21
Het valt ons zwaar om rotsvast te geloven.
Steeds weer belemmert ons het woord 'misschien'.
Wat God daadwerkelijk kan laten zien
gaat onze stoutste dromen ver te boven.


oorspronkelijke tekst:
Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Zoek eerst het koninkrijk van God


Afbeelding

Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
halleluja, hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja,
hallelujah, hallelu, halleluja.


https://www.youtube.com/watch?v=dKip1mKoeC0

Afbeelding

Afbeelding
Laatst gewijzigd door Annejolein op 06 nov 2020, 11:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Gospelwords

Naar oost en west, naar noord en zuid
strekt Gods barmhartigheid zich uit.
En tussen Sions sterke muren
biedt Hij een plaats aan veel culturen.

Afbeelding

oorspronkelijke tekst:
Met recht kan men van Sion zeggen: ‘Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand.’

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Leer mij Uw weg, o Heer

Afbeelding

Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.
Houd mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.
2
Als vrees soms 't hart benauwt,
leer mij Uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt,
leer mij Uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn,
leer mij Uw weg.
3
Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.
Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.
4
Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder, die Hem verwacht;
Hij is nabij.


https://www.youtube.com/watch?v=yICpx1K9sqg

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Gospelwords

1 Joh 2:15-17
Verlang niet naar wat deze wereld biedt.
Wie daarvan vol is, kent Gods liefde niet.
De wereld wordt voltooid verleden tijd,
maar wie Gods wil doet blijft in eeuwigheid.


oorspronkelijke tekst:
Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.


Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Eeuwigheidszondag

Afbeelding

In november vieren veel Protestantse kerken een soort Oudjaarsdag: de Eeuwigheidszondag. Dit jaar op 24 november. Er wordt stilgestaan bij mensen die afgelopen tijd zijn overleden, net zoals met Allerzielen. Daarbij wordt troost gevonden in de belofte van Gods zorg voor onze geliefden die er niet meer zijn, én hoop geput uit de belofte dat God ‘alles nieuw zal maken’.

Eeuwigheidszondag: de namen noemen
Door het jaar heen zijn er speciale dagen om overleden dierbaren te herdenken. In de christelijke traditie is dat bijvoorbeeld Eeuwigheidszondag. Deze dag markeert op de christelijke kalender de laatste dag van het kerkelijk jaar. Er is een speciale dienst waarin alle namen van de mensen die in dat jaar zijn overleden, worden hardop genoemd.

Afbeelding

Dat die namen genoemd worden, is belangrijk, zo ervaart Pauline Sonneveld. Zij verloor haar man Arjen. Terugkijkend op hun laatste week samen, zegt ze: ‘Ik heb hem tegelijkertijd vastgehouden én losgelaten. Er was zoveel liefde in de negen dagen die we nog hadden.’ De herinnering hieraan biedt troost, evenals het feit dat zijn naam genoemd blijft worden.

Hoopvolle toekomst
Tijdens Eeuwigheidszondag wordt niet alleen gedacht aan wie er was, maar ook aan de toekomst die ons te wachten staat. Christenen baseren dit op wat zij in de Bijbel lezen over Gods plan om de wereld en op een dag nieuw te maken. Dit wordt ook wel een ‘hoopvolle toekomst’ genoemd. Eeuwigheidszondag gaat dus om herdenken én vooruitkijken.

Afbeelding

‘Eens zullen tranen gedroogd worden’
Er is ruimte voor tranen en verdriet om wie wordt gemist. De pijn van een afgebroken leven, de leegte die je voelt. Tegelijk wordt aan dat verdriet ook perspectief gegeven: nu is het nog donker om ons heen, maar eens zullen tranen door God gedroogd worden en zal de zon opkomen over onze donkere momenten. Het lied ‘Er is een dag’ gaat daar ook over:


https://nederlandzingt.eo.nl/lied/blijf ... 9c392e684b

‘Feest van herinnering’
Het idee voor deze speciale zondag is in het jaar 1816 ontstaan, toen koning Frederik Willem III van Pruisen wilde dat er een ‘algemeen christelijk feest van herinnering aan de overledenen’ zou zijn. Hij noemde het Dodenzondag. Hierbij speelde ook de herdenking aan hen die in de oorlogen waren gesneuveld, een rol.

Steek een kaarsje aan
Op de website van Ik mis je kun je een kaarsje aansteken voor iemand die je mist. Een kaarsje om te gedenken, maar ook om licht in het donker te brengen.
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding


Het is vandaag de 2e Adventszondag
Afbeelding

Jesaja 9:1-6 NBG51
Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1231
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven (deel IV)

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Het is vandaag de 3e Adventszondag

Afbeelding


Lukas 1 :26-38
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.

28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.

30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.
31 En, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.

Afbeelding

32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.


Afbeelding

34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.


Afbeelding

37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.


Afbeelding
Plaats reactie Vorig onderwerpVolgend onderwerp