Geloven

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1291
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Liedboek 884

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.


hier te beluisteren: https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/l ... uwig-licht

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1291
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Weest niet bezorgd over uw leven
Mattheüs 6:25

Ik hoorde eens van een huisarts die een patiënt voorschreef, elke avond voor het slapen gaan te lezen wat hij op zijn receptenbriefje voor hem had opgeschreven: 'Welterusten, zorgen tot morgen!'
Welke zorgen Jezus bedoelt? De heel gewone, alledaagse zorgen van iedereen. Zorgen over eten en drinken, voedsel en kleding. Wat zullen we eten en wat zal ik morgen aantrekken? Daar kan een mens heel druk mee zijn.
Soms word je zo in beslag genomen door al die dingen die geregeld moeten worden, dat je het allerbelangrijkste zou vergeten: het Koninkrijk van God.

Natuurlijk bedoelt Jezus niet dat je Gods water maar over Gods akker moet laten lopen. Kijk naar de vogels, die zaaien niet en maaien niet... Nee, maar ze zijn wel de hele dag in touw!
Alleen is van bezorgdheid geen sprake. Vrolijk en vrij fladderen ze door de lucht. Laat daarom dat tobberige gevoel maar eens van je afglijden.
Richt je aandacht op Gods geboden en zijn beloften - en geloof dan maar dat de rest, hoe dan ook, wel in orde komt.

door: A.F. Troost

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1291
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Opwekking 687
Heer, wijs mij Uw weg

Heer, wijs mij uw weg
Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.


https://youtu.be/aQ18TlzG3Wg

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1291
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Mijn Vader
Naar het "Onze Vader" uit Matteüs 6:9-13
Melodie: Psalm 101/Gezang 39

Afbeelding

1. Ik dank u dat ik dicht bij u mag komen,
dat u, mijn Vader, mij heeft aangenomen,
dat u mij als uw eigen kind begeert
en bidden leert.

2. Ootmoedig wil ik u de eerbied geven,
want u ontstijgt mijn sterfelijke leven.
Vernieuw uw eerste schepping Heer, ik kijk
uit naar uw rijk.

3. Soms zijn uw wegen moeilijk te aanvaarden,
maar leer mij dat uw wil op deze aarde
volmaakt is, beter dan wat ik zelf wil
en maak mij stil.

4. Vergeef mij al mijn nodeloze zorgen.
U, trouwe Vader, geeft mij elke morgen
genoeg om van te leven – ja, veel meer.
Ik dank u Heer!

5. Ik wil in vrede met mijn naasten leven.
Wat ze mij aandoen zal ik hun vergeven.
Heer, maak zo mij ook van mijn schulden vrij –
vergeeft u mij.

6. Wilt u mij steeds beschermen voor gevaren,
mijn leven voor verleidingen bewaren.
Ik weet dat u mij van de boze redt
op mijn gebed.

7. U heeft aan Jezus alle macht gegeven.
Door hem wordt eens de duisternis verdreven.
Hij toont uw grootheid en uw heerlijkheid
straks wereldwijd.


Jan Pieter Kuyper
Apeldoorn, 14 januari 2012

hier te beluisteren: /www.youtube.com/watch?v=1aAXeP7wNd0

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1291
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Je leven aan Jezus geven
Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Handelingen 4:3

Afbeelding

Stel je voor dat je over een weg rijdt en bij een diepe kloof aankomt. De brug is weggespoeld en springen is geen optie. Het lijkt erop datje je bestemming niet kunt bereiken.
Maar dan zie je een andere brug een stuk verderop. Je ziet mensen de brug oversteken. Het lijkt een hachelijke onderneming. Wat moet je doen om aan de overkant te komen? Ten eerste moet je geloven dat de brug je kan dragen. Dan moet je jezelf eraan overgeven, je gewicht erop zetten en er overheen lopen.

Dit is een voorbeeld van wat het betekend om je leven aan Jezus over te geven. Door zijn sterven en opstanding heeft Jezus de kloof tussen ons en God overbrugd, een kloof die veroorzaakt was door de zonde. Het is niet voldoende om alleen verstandelijk te geloven dat het waar is, Net als bij de brug over de kloof, moeten we Hem vertrouwen en ons leven aan Hem toevertrouwen. En als we dat alles doen, zullen we ontdekken dat Hij ons inderdaad kan redden, omdat Hij de brug is tussen ons en God
Hen jij je leven al in vertrouwen aan Jezus Christus gegeven als je 'brug' en Heiland?

door: Billy Graham

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1291
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Opwekking: 770

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1291
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Ik bouw op U

Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, )
gerust in uw bescherming. ) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )

Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend.
En telkens meer
moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij )
een lied van overwinning. ) 2x
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )

Ik bouw op U,
mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur )
zal 'k zegevierend ingaan ) 2x
in rust met U die mij hebt voortgeleid.


hier te beluisteren: www.youtube.com/watch?v=SXbvwzurIRA

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1291
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden, roep Hem aan terwijl Hij nabij is

Sommige mensen zeggen dat ze teleurgesteld zijn in God: Als Hij echt om mij gaf zou ik niet zoveel problemen hebben. "Maar Hij doet er niets aan, dus waarom zou ik me dan met Hem bezighouden?" Als gevolg daarvan gaan ze door het leven zonder God ooit te kennen of Hem de plaats te geven die Hem toekomt.

Wat is het probleem? Bijna altijd, zo heb ik ontdekt, hebben ze zich niet echt ingespannen om God te zoeken, wachten ze passief af tot Hij hun te hulp komt zonder enige inspanning van hun zijde. Ze negeren Jezus' woorden: 'Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden.' (Matteüs 7:7)

Als je je nog nooit tot Christus hebt gewend om verlost te worden, leun dan niet achterover om een beter moment af te wachten: misschien komt dat wel nooit.
En als je Christus wel kent, maar worstelt met een probleem of beslissing, probeer het dan niet in je eentje op te lossen. Geef het over aan God en begin direct Zijn wil te zoeken.


door: Billy Graham

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1291
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Wat hou ik van uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee

Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen,
God Wonen bij U is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor U

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

De Heer beveiligt ons,
eer en geluk zal Hij geven.
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
Heer van de Hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

hier te beluisteren
: https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/l ... an-uw-huis

Afbeelding
Plaats reactie Vorig onderwerpVolgend onderwerp