Per 1 februari is dit forum niet meer actief. Je account en bijbehorende gegevens op dit forum zijn daarom verwijderd. Oude berichten kun je nog wel nalezen. We zien je eind februari graag terug in de nieuwe community van MS.nl. Meer informatie lees je op MS.nl of in dit topic.

Geloven

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

hier te beluisteren:
https://petrus.protestantsekerk.nl/arti ... n-komt-op/

Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Jeremia 29:11-12

“Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.”

Heeft God nu eigenlijk wel het beste met de mens voor? Er is namelijk nog zoveel ellende, pijn en moeite in de wereld. Als God liefde is…
Deze tekst uit de bijbel laat een God zien die heel persoonlijk betrokken is bij mensen. Moet je lezen wat God hier zegt: Ik heb jullie geluk voor ogen. God heeft ons geluk voor ogen. Hij heeft jouw geluk voor ogen.
De toekomst is hoopvol omdat God zich ermee bemoeit. Hij ziet ook dat deze wereld gebroken is en dat het niet altijd makkelijk is om te leven. Daarom zegt heeft Hij het ook over ‘aanroepen en bidden’. Hij wil geroepen worden en Hij zal luisteren. Niet om zomaar onze wensen te vervullen maar om ons een gelukkige en hoopvolle toekomst te geven.

Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt,

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.


Afbeelding

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.


Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Het is vandaag de tweede Adventszondag

Afbeelding

Jesaja 9: 1 t/m 6
Het volk dat in duisternis wandelt,
zal een groot licht zien.
Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood,
over hen zal een licht schijnen.
U hebt dit volk talrijk gemaakt;
hebt U niet de blijdschap groot gemaakt?
Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht,
zoals men zich verblijdt bij de oogst,
zoals men zich verheugt
wanneer men de buit verdeelt.

Want het juk van hun last,
de stok op hun schouders,
en de knuppel van hun slavendrijver
hebt U verbroken als eens op Midiansdag.
Ja, elke laars,
stampend met gedreun,
iedere soldatenmantel,
gewenteld in bloed,
zal verbrand worden,
voedsel voor het vuur.

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.

Aan de uitbreiding van deze heerschappij
en aan de vrede zal geen einde komen
op de troon van David
en over zijn koninkrijk,
om het te grondvesten
en het te ondersteunen
door recht en gerechtigheid,
van nu aan tot in eeuwigheid.
De na-ijver van de HEERE van de legermachten
zal dit doen.


Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Afbeelding

Het is vandaag de derde adventszondag * * * * * * Afbeelding

O kom o kom Immanuël
Verlos Uw volk Uw Israël
Herstel het van ellende weer
Zodat het looft Uw naam o Heer

O kom Gij sleutel Davids kom
En open ons het heiligdom
Dat wij betreden Uwe poort
Jeruzalem o vredesoord
Wees blij wees blij o Israël
Hij is nabij Immanuël

O kom Die onze Heerser zijt
In wolk en vuur en majesteit
O Adonai die spreekt met macht
Verbreek het duister van de nacht
Wees blij wees blij o Israël
Hij is nabij Immanuël
Wees blij wees blij o Israël
Hij is nabij Immanuël


hier te beluisteren: www.youtube.com/watch?v=nQkZZBfIm9c

Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Afbeelding het is vandaag de 4e adventszondag


Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van d' eeuwenlange nacht,
Een nieuwe dag gaat prijken,
met ongekende pracht

Zij, die gebonden zaten,
in schaduw van de dood
van God en mens verlaten
begroeten 't morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nachtlijk duister zwicht,
en die zal zegepralen
is Christus 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.


hier te beluisteren: www.youtube.com/watch?v=_flTXJDStdc

Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

1e Kerstdag

Lukas 2: 1-7
En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van den Keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden.
2 Deze eerste beschrijving geschiedde, als Cyrenius over Syrië stadhouder was.
3 En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad.
4 En Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, (omdat hij uit het huis en geslacht van David was);
5 Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was.
6 En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zoude.
7 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, en wond Hem in doeken, en leide Hem neder in de kribbe, omdat voor henlieden geen plaats was in de herberg.


Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Oudjaarsavond * * * * * * * * * * AfbeeldingAfbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * Nieuwjaarsdag * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Annejolein

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Liedboek 416

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.


hier te beluisteren
https://nederlandse-kerk.de/uit-het-liedboek-lied-416/


Afbeelding
Plaats reactie Vorig onderwerpVolgend onderwerp