Geloven

Hier kun je alles kwijt wat niets of niet direct met MS te maken heeft
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Tweede Kerstdag

De Wijzen uit het Oosten
Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.


Afbeelding

Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd, en geheel Jeruzalem, met hem.
En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden.
En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judea gelegen; want alzo is geschreven door den profeet:
En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israel weiden zal.
Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was;
En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde.

Afbeelding

En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was.
Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.


Afbeelding

En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.

Afbeelding

En door Goddelijke openbaring vermaand zijnde in den droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een anderen weg weder naar hun land.

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

AfbeeldingAfbeelding

OUDJAARSAVOND

Afbeelding

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

NIEUWJAARSDAG

Afbeelding

Afbeelding

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Het is alweer de tweede zondag van het nieuwe jaar.

Afbeelding

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Hier te beluisteren:
https://www.bing.com/videos/searchq=ga+ ... &FORM=VIRE

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Verdraagt elkanders moeilijkheden
Galaten 6:2

Dat valt lang niet altijd mee: de problemen van een ander met je mee te dragen. Vooral niet als dat lastige dingen zijn, waar jezelf eigenlijk ook geen raad mee weet. En het wordt natuurlijk nog veel moeilijker, wanneer jezelf ook last ondervindt van die problemen. Dan ben je dus eigenlijk geroepen om een ander te helpen terwijl jezelf ook best een handje hulp gebruiken kunt.

En toch - zo zegt Paulus - toch vervul je zo de wet van Christus. Met andere woorden: Jezus volg je niet door braaf amen te zeggen en te zingen, maar door mee te tillen aan de problemen die je naaste heeft en soms ook geeft. Zo ben je werkelijk een volgeling van Christus, zo vervul je zijn Thora, zijn gebod voor dit leven. 'Verdraagt elkanders moeilijkheden.' Paulus spreekt in dit verband over iemand die een misstap heeft begaan.

Als je nu werkelijk geestelijk leeft, zo schrijft hij, dan zul je zo iemand niet laten vallen, maar hem zachtmoedig terecht wijzen. Zachtmoedig! Dat moet toch kunnen, want als ik mij bedenk hoe geduldig God met mij omgaat...
door: A.F. Troost

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.


hier te beluisteren: www.bing.com/videos/search?q=ik+wil+jou ... &FORM=VIRE


Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Oorlog in Oekraïne

Afbeelding

Geef vrede, Heer, geef vrede
de wereld wil slechts strijd
Al wordt het recht beleden
de sterkste wint het pleit
Het onrecht heerst op aarde
de leugen triomfeert
ontluistert elke waarde
o red ons sterke Heer

Geef vrede, Heer, geef vrede
de aarde wacht zo lang
er wordt zo veel geleden
de mensen zijn zo bang
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen

Geef vrede, Heer, geef vrede
bekeer ons felle hart
Deel ons uw liefde mede
die onze boosheid tart
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt
Maak ons een levend teken
uw vrede wint de strijd
Informatie over dit lied


hier te beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=Eqa0CrtBP1E

Laten we allemaal bidden om vrede

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Op woensdag 9 maart werd er in veel kerken biddag voor gewas en arbeid gehouden

Afbeelding

We willen ook bidden voor vrede in Joegoslavië

Afbeelding

ttps://www.youtube.com/watch?v=8nC54NeIA0o
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

Afbeelding

Wees mijn verlangen o Heer van mijn hart

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
leer mij U kennen in vreugde en smart
Laat mijn gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van Uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer
dat ik in U blijf en U in mij Heer
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens
Bij U te wonen is al wat ik wens
met als beloning dat ik op U lijk
hemelse Koning, pas dan ben ik rijk

Hemelse Koning, die het kwaad overwon
als ik daar kom in het licht van Uw zon
Stralend van vreugde, getooid als een bruid
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
Informatie over dit lied


www.youtube.com/watch?v=N7oFzog6vcA

Afbeelding
Gebruikersavatar
Annejolein
Berichten: 1272
Lid geworden op: 26 okt 2004, 22:00
Locatie: Apeldoorn

Re: Geloven

Bericht door Annejolein »

k Ben hier heel lang niet geweest, want ik lag in het ziekenhuis met een zware longontsteking. Op 2e Paasdag ging mijn man naar het ziekenhuis met een dubbele longontsteking en 2 dagen later ging ik ook omdat ik het zo benauwd had. We zijn allebei ernstig ziek geweest en zijn heel dankbaar dat we toch mochten herstellen.
Ik ben afgelopen maandag thuis gekomen, Joh is nog in het revalidatiecentrum.


Afbeelding

Een lied van dankbaarheid:

Liedtekst
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stokt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam


https://nederlandzingt.eo.nl/lied/tiend ... 81fb174974

Afbeelding
Plaats reactie Vorig onderwerpVolgend onderwerp